Právní aspekty

Společnost Julia Alex asianfood s.r.o. vynaloží veškeré přiměřené úsilí k tomu, aby na těchto webových stránkách uváděla pouze správné a úplné informace a data. Společnost Julia Alex asianfood s.r.o. však nepřijímá žádnou odpovědnost ani nezaručuje, že informace poskytnuté na těchto webových stránkách jsou aktuální, přesné a/nebo úplné. Totéž platí i pro veškeré odkazy na dalších webových stránkách, na které tyto stránky uživatele odkazují. Společnost Julia Alex asianfood s.r.o. nenese odpovědnost za obsah stránek, na které se uživatel dostane prostřednictvím těchto externích odkazů. Společnost Julia Alex asianfood si vyhrazuje právo upravovat a doplňovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění.

Obsah webových stránek společnosti Julia Alex asianfood s.r.o. podléhá ochraně autorských práv. Kopírování informací či dat, zejména použití textů, částí textů nebo grafických materiálů podléhá předchozímu písemnému souhlasu společnosti Julia Alex asianfood s.r.o. Veškeré informace nebo data, jejich využití a zveřejnění na webových stránkách společnosti Julia Alex asianfood s.r.o., jakož i veškerá související činnost, její důsledky nebo neuvedení informací se řídí výhradně českým právem. Místem dodání a výhradním soudem s místní příslušností je Praha.

Společnost Julia Alex asianfood s.r.o. a správce těchto webových stránek si vyhrazují právo kdykoli zablokovat přístup uživatelům, kteří poruší internetovou etiku.

Julia Alex asianfood s. r. o.

Sídlo: Jalodvorská 845/8, Krč, 142 00 Praha, Česká republika

IČO: 24190900, společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č.: 187154    

DIČ: CZ24190900

Jednatel společnosti: Danh Ngo Quoc

Zodpovědný za obsah: Julia Alex asianfood s.r.o.